دفتر تهران

تلفن

فروشگاه : 88911201-021

تعمیرگاه : 88911202-021

امور مشتریان : 88911203-021

آدرس

خیابان مطهری / میرزای شیرازی / نبش خیابان 22 / فروشگاه پاناسونیک

دفتر اصفهان

نمایندگی پاناسونیک اصفهان

تلفن

فروشگاه : 36662066-031

تعمیرگاه: 36662860-031

امورمشتریان : 36671419-031

آدرس

خیابان چهارباغ بالا / روبرو اداره برق / جنب اداره مخابرات / فروشگاه پاناسونیک

لطفا صبر کنید