طریقه ست کردن اغلب مدل های پس از 2008

روی پایه: کلید Locator را 5 ثانیه فشار دهید.

روی گوشی: کلید MENU و سپس 130# و در آخر OK را بزنید.

طریقه ی ست کردن در مدل های درمدل های 24XX ، 35XX و 67XX

روی پایه: کلید Locator را 5 ثانیه فشار دهید.

روی گوشی: کلید MENU و سپس عدد 00 و در آخر OK را بزنید .

طریقه ی ست کردن در خانواده مدل های 2360 و 2361

روی پایه 2360 کلید Locator را 5 ثانیه فشار دهید. سپس روی گوشی کلید Flash را 5 ثانیه نگه دارید. دستگاه بعد از چند ثانیه ست می شود.

روی پایه 2361 کلید Locator را 5 ثانیه فشار دهید .سپس برای گوشی اول عدد 1 و برای گوشی دوم عدد 2 را بزنید. سپس روی گوشی کلید Flash را 5 ثانیه نگه دارید. دستگاه بعد از چند ثانیه ست می شود.

طریقه ی ست کردن در بسیاری ازمدل های پاناسونیک

روی پایه: کلید Locator را 5 ثانیه فشار دهید .

روی گوشی : کلید MENU و سپس 130# و در آخر OK را بزنید .

طريقه ست کردن گوشی سنائو

روی گوشی کلید Off را نگه میداریم تا گوشی خاموش شود سپس کلید Off و كليد Memo را همزمان نگه داشته تا صدای (دی دید) شنیده شود. (توجه داشته باشید که باطری قبلا شارژ شده باشد) فیش آداپتور پایه را خارج کرده و در حالتی که کلید H1 را فشار می دهیم فیش آداپتور را به تلفن وصل می کنیم و صبر می کنیم تا صدای “دی دی دید”) شنیده شود سپس گوشی را روی پایه قرار داده تا Set شود. تنظیم صدای زنگ پایه: در حالت اینترکام بین گوشی وپایه، كليد H3 را برای انتخاب بلندی صدای دلخواه فشار دهید سپس کلید Memo را بزنید تا ذخیره شود. تنظیم صدای زنگ گوشی در حالت آماده به کار بودن گوشی کلید Volum را فشار دهید. میزان صدای زنگ دلخواه را بازدن کلید Memo وسپس کلید Volum در گوشی ذخیره کنید. تنظیم صدای بوق گوشی در حالت مکالمه گوشی کلید Volumn را فشار دهید. میزان صدای دلخواه را بازدن کلید Memo و سپس کلید Volum در گوشی ذخیره کنید.

ست کردن گوش های بیسیم پاناسونیک